licenta

1. Organizarea si desfasurarea examenului de absolvire /licenta/diploma se realizeaza in doua sesiuni: de vara ( iunie); de iarna (ianuarie-februarie), pentru absolventii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor din prima sesiune sau nu s-au prezentat; La cererea

 

1. Inscrierea la examen se face in perioada stabilita prin structura anului universitar, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului, pe baza de cerere scrisa, prezentata la secretariatele facultatilor organizatoare, de catre fiecare absolvent, cerere in care se

 

1. Examenul de finalizare a studiilor universitare se concretizeaza prin note de la 10 la 1, astfel: a. o nota care rezulta din evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b. o nota care rezulta din evaluarea prezentarii si sustinerii lucrarii de licenta; Media

 

1. Plata personalului didactic implicat in organizarea si desfasurarea examenului de licenta, respectiv de absolvire, se face dupa urmatoarele principii: a) numarul total de ore determinat pentru fiecare membru al comisie rezulta din inmultirea numarului total de absolventi care

 

METODOLOGIA privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior examene de absolvire, licenta, diploma au disertatie I. PRINCIPII GENERALE 1. Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea Al.I.Cuza din Iasi se vor desfasura in

 

1. Organizarea si desfasurarea examenului de absolvire /licenta/diploma se realizeaza in doua sesiuni: de vara ( iunie); de iarna (ianuarie-februarie), pentru absolventii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor din prima sesiune sau nu s-au prezentat; La cererea

 

1. Inscrierea la examen se face in perioada stabilita prin structura anului universitar, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului, pe baza de cerere scrisa, prezentata la secretariatele facultatilor organizatoare, de catre fiecare absolvent, cerere in care se

 

1. Examenul de finalizare a studiilor universitare se concretizeaza prin note de la 10 la 1, astfel: a. o nota care rezulta din evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b. o nota care rezulta din evaluarea prezentarii si sustinerii lucrarii de licenta; Media

 

1. Plata personalului didactic implicat in organizarea si desfasurarea examenului de licenta, respectiv de absolvire, se face dupa urmatoarele principii: a) numarul total de ore determinat pentru fiecare membru al comisie rezulta din inmultirea numarului total de absolventi care

 

Art.24. Cadrele didactice din ASE pot participa, la solicitarea unor institutii de invatamant superior de stat sau private acreditate, in comisiile de licenta ale acestora, conform cu Ordinul MEdC 3997/2002, in baza unor conventii incheiate intre institutiile respective. Art.25.

 

Eliberarea diplomelor de licenta (absolvire) Art.20. In termen de 10 zile de la incheierea examenului de licenta (absolvire), facultatile (colegiile) vor transmite la rectorat rezultatele obtinute. Aceste rezultate vor fi comunicate MEdC, precum si institutiilor de invatamant ai

 

Prevederi privind taxa pentru examenul de licenta (absolvire). Art.19. Cuantumul taxei pentru examenul de licenta (absolvire) este: 3.000.000 lei (300 lei noi) pentru absolventii ASE de la invatamantul cu taxa, promotia 2004/2005 si promotiile anterioare; 6.000.000 lei (600 lei

 

Dreptul de contestare Art.18. Contestatiile cu privire la examenul de licenta (absolvire) se pot face numai pentru rezultatele obtinute la proba scrisa (testulgrila); Ele se depun la secretariatele facultatilor (colegiilor) in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor si se

 

Organizarea si desfasurarea examenului de licenta (absolvire) Art.9. Pentru buna organizare si desfasurare a examenului de licenta (absolvire) se vor constitui trei categorii de comisii: a) Comisii pentru elaborarea subiectelor pentru proba scrisa (testul-grila). Acestea au

 

Principii generale Art.1. Finalizarea studiilor in invatamantul superior (de lunga si de scurta durata) se realizeaza prin examen de licenta (absolvire). Art.2. Examenul de licenta (absolvire) consta in doua probe: proba scrisa (test-grila) pentru evaluarea cunostintelor

 
skip_next
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: 6 - 12 luni
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Iasi, Pitesti, Ploiesti
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-03-05 00:00:00