studentie.ro  » universitar » licenta » FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE - METODOLOGIA ORGANIZARII SI DESFASURARII EXAMENULUI DE LICENTA - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI

FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE - METODOLOGIA ORGANIZARII SI DESFASURARII EXAMENULUI DE LICENTA - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI

Publicat: 11 Aug 2005 | Vizualizari: 2183

Incepand cu sesiunea din vara a anului universitar 2004 2005 Universitatea Nicolae Titulescu, acreditata prin Legea nr.241/23.04.2002 de catre Parlamentul Romaniei, are dreptul de organizare a examenului de licenta. Universitatea Nicolae Titulescu organizeaza examen de licenta la Facultatea de Finante si Contabilitate, specializarea FinanteBanci, cu predare in limba romana, pentru absolventii proprii din promotia 20042005 si din promotiile anterioare. Examenul de licenta consta, fiecare, din doua probe si anume: proba 1 Evaluare cunostinte fundamentale si de specialitate; proba 2 prezentare si sustinere lucrare de licenta. Proba 1 cuprinde sustinerea unei probe scrise cu subiecte dintro disciplina fundamentala si o disciplina de specialitate, selectate din urmatoarele: Disciplinele fundamentale: 1. Moneda, credit, banci si managemnt bancar 2. Finante publice Disciplinele de specialitate: 1. Gestiunea financiara a intreprinderii 2. Asigurari si reasigurari 3. Piete de capital, burse de valori si gestiune de portofoliu 4. Contabilitate financiara Optiunea pentru cele doua discipline de examen se va depune in scris la secretariat pana la data de 10 mai. Se considera promovata proba 1 daca s-a obtinut cel putin nota 5 (cinci). Pentru absolventii promotiilor anterioare se mentine posibilitatea recunoasterii notei obtinute la proba 1. Nota obtinuta la sustinerea lucrarii de licenta se aduna cu nota obtinuta la evaluarea cunostintelor si se imparte la 2, constituindu-se, astfel, media de licenta. Media minima de promovare a examenului de licenta este 6,00 (sase), in conditiile in care la fiecare proba trebuie sa se obtina cel putin 5,00 (cinci). Candidatii la examenul de licenta prezinta la inscriere, un Certificat de competenta lingvistica pentru comunicarea de specialitate intr-o limba de circulatie internationala; pentru absolventii universitatii noastre, care au urmat, in timpul studiilor, patru semestre si au obtinut 2 note la o limba de circulatie internationala (engleza sau franceza) Certificatul de competenta lingvistica va fi eliberat de Catdra de limbi straine; absolventii care n-au urmat, in timpul studiilor, nici o limba straina sau n-au obtinut 2 note, vor sustine un examen de competenta lingvistica, dupa care vor primi certificatul. Absolventii care au promovat examenul de licenta obtin diplome in care se specifica titlul absolvit, profilul si specializarea urmate; absolventii care nu au promovat examenul de licenta mai pot sustine examenul in orice alta sesiune cu acoperirea cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitatii. In fiecare an universitar examenul de licenta se organizeaza in doua sesiuni, de regula in lunile iunie si februarie din anul urmator. Absolventii unei specializari acreditate se inscriu si sustin examenul de licenta, aferent specializarii respective, in cadrul institutiei organizatoare pe care au absolvit-o. Institutia organizatoare va informa candidatii despre conditiile de inscriere, continut, programe, bibliografie, prin afisare si daca este posibil, prin brosuri sau pliante tiparite. Comisiile pentru examene se stabilesc prin decizia Rectorului institutiei organizatoare la propunerea decanatelor de facultate; comisiile vor fi formate din minimum trei cadre didactice cu gradul profesional cel putin de lector, cu exceptia presedintelui care trebuie sa fie profesor sau conferentiar. Secretarul comisiei poate fi asistent sau preparator. Rezultatele probelor se afiseaza la sediul institutiei unde s-au desfasurat. Eventualele contestatii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul facultatii, in cauza, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor si se rezolva in termen de 48 de ore de la data depunerii, de catre comisia de analiza a contestatiilor. La propunerea consiliilor facultatilor, Senatul universitatii decide asupra recunoasterii probelor promovate in sesiunile anterioare. Prevederile prezentei Metodologii se aplica incepand cu sesiunea din iulie 2005. R E C T O R, Prof.univ.dr. Ion NEAGU

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-02-11 00:00:00