studentie.ro  » universitar » licenta » FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE - CONTABILITATE FINANCIARA - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI

FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE - CONTABILITATE FINANCIARA - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI

Publicat: 11 Aug 2005 | Vizualizari: 3759

1. Cadrul general (conceptual) de intocmire si prezentare a situatiilor financiare. Normalizarea contabila: definirea situatiilor financiare, obiectivul situatiilor financiare; caracteristicile calitative ale situatiilor financiare; imaginea fidela; definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor descrise in situatiile financiare (activ, datorii, capital propriu, venituri si cheltuieli); conceptele de capital si de mentinere a capitalului; forme de evaluare (evaluarea initiala si evaluarea ulterioara, valoarea actualizata, valoarea contabila, valoarea de piata si valoarea de utilitate, valoarea justa, valoarea realizabila, valoarea recuperabila, valoarea reziduala, valoarea reevaluata); utilizatorii si nevoile lor informationale; oferta si produsele finale ale contabilitatii: bilantul si pozitia financiara a intreprinderii; contul de profit si pierdere si performantele intreprinderii; tabloul fluxurilor de trezorerie si lichiditatea intreprinderii; anexele (notele explicative) si informatiile de importanta semnificativa; 2. Contabilitatea ciclurilor de operatii din activitatea intreprinderii: cumparari si vanzari de stocuri, mecanismul taxei pe valoarea adaugata, efectele de comert si deprecierea creantelor comerciale, imobilizari necorporale si corporale, investitiile financiare, constituirea, cresterea si reducerea capitalului social, imprumuturi obligatare si credite bancare, subventiile pentru investitii; titluri de plasament, decontari prin conturile bancare si decontarile in numerar, lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar; 3. Dezvoltari ale ingineriei contabilitatii financiare: instrumentarea contabila a operatiilor de dizolvare, lichidare si fuziune a societatilor comerciale; 4. Intocmirea situatiilor financiare. Elemente de analiza contabila si dinamica financiara: principiile contabile si aplicarea lor la intocmirea situatiilor financiare (continuitatii exploatarii, independentei exercitiilor, costului istoric, prudentei, prevalenta economicului asupra juridicului, permanenta metodelor); evaluarea la inventar (valoarea actuala); determinarea rezultatului contabil; trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal; impozitarea profitului: impozite curente si impozite amanate; evaluare si contabilizare privind impozitul pe profit; distribuirea rezultatului; BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 1. O. Calin, M. Ristea, Bazele Contabilitatii, Ed. National, 2001 2. E. Ciucur, L. Elefterie, A. Bratu: Contabilitate financiara, Editura fundatiei Andrei Saguna, Constanta, 2002 3. N. Feleaga, I. Ionascu, Tratat de contabilitate financiara, vol. I, Ed. Economica, Bucuresti, 1998, pag: (39-58); (75-149); (154-172), (218-230); (282-325); (327-352); (357-395); (429-439); 4. N.Feleaga, I. Ionascu, Tratat de contabilitate financiara, vol. II, Ed. Economica, Bucuresti, 1998, pag.(37-124); (148-155); (218-230); (236-287); (311-338); (343-382); (411-424); (449-486); (506-532); (573-601); (614-652); 5. M. Ristea, L.Olimid, I.Nisulescu, A.Stoian, V.Raileanu, Contabilitatea societatilor comerciale, vol.ll, Ed. CECCAR, Bucuresti, 1996, pag: (337-350); (385-393); (398-421); (459-461); 6. N.Feleaga, Sisteme contabile comparate, Editia a II-a, vol. II; Normele contabile internationale, Ed. Economica, Bucuresti, 2000, pag.: (44-82); (84-96); (177-213); 7. Ministerul Finantelor, Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationala - publicat in Monitorul Oficial nr.85/20 februarie 2001; BIBLIOGRAFIE FACULTATIVA 8. M. Ristea, C. Ioanas, C. Dumitru, Contabilitatea intreprinderii vol. I, Ed. Margaritar, Bucuresti, 2001, pag.: (16-26); (72-80); (98-123), (144-155); (166-171); (174-180); (182-187); (188-196); (202-221); (222-256); (260-261); (268-278); (300-311); (323-325); (330-335); (384-389); (412-419); (422-432); (434-459); (480-484); (493-498); 9. IASC, Standardele Internationale de Contabilitate 2002, Standardele: 1, 7, 16, 17, 18; 10. Orice alta lucrare care raspunde din punct de vedere didactic si stiintific la tematica expusa.

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-02-11 00:00:00