studentie.ro  » universitar » licenta » FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - FINANTE PUBLICE- UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - FINANTE PUBLICE- UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Publicat: 11 Aug 2005 | Vizualizari: 13459

TEMATICA LUCRARILOR DE LICENTA pentru anul universitar 2005-2006 FINANTE PUBLICE conf. univ. dr. Mariana Cristina CIOPONEA si lect. univ. drd. LUISE MLADEN 249. Reforma fiscala in Romania; prezent si perspectiva. 250. Studiu comparativ al sistemelor fiscale ale tarilor dezvoltate. 251. Impozitele indirecte in sistemul fiscal din Romania. 252. Locul si rolul impozitelor directe in resursele financiare publice. 253. Bugetele locale, instrumente de realizare si consolidare a autonomiei administratiei publice locale. 254. Bugetul de stat al Romaniei in perioada de tranzitie catre economia de piata. 255. Politici bugetare si fiscale promovate de Romania in perioada de tranzitie. 256. Fundamentarea impozitului pe venitul global in Romania. 257. Perfectionarea sistemului fiscal in Romania in conditiile integrarii euroatlantice. 258. Rolul impozitelor indirecte in sistemul fiscal din Romania. 259. Rolul si locul impozitelor directe in structura veniturilor publice din Romania. 260. Studiu privind aplicarea TVA pe exemplul unei intreprinderi. 261. Impozitele parghii de stimulare economica. 262. Politica fiscala din Romania intre deziderat si realizate. 263. Presiunea fiscala si efectele ei in economia de piata. 264. Analiza veniturilor si cheltuielilor publice in Romania in perioada de tranzitie. 265. Reforma fiscala parte componenta a reformei economice. 266. Studiu privind veniturile si cheltuielile publice in Romania in conditiile trecerii la economia de piata. 267. Politica statului roman privind formarea resurselor financiare publice in etapa tranzitiei la economia de piata. 268. Reforma fiscala din Romania. Obiectivele si modul de infaptuire a acesteia in perioada de tranzitie la economia de piata. 269. Folosirea impozitelor ca instrumente in realizarea obiectivelor economice si sociale ale politicii statului in perioada de tranzitie. 270. Autonomia finantelor publice locale in Romania, in perioada tranzitiei la economia de piata. 271. Sistemul fiscal din Romania: continut, trasaturi si posibilitati de perfectionare (comparatie cu alte tari). 272. Elaborarea si fundamentarea bugetelor locale; posibilitati de asigurare a echilibrului bugetar local. 273. Rolul impozitelor in formarea resurselor financiare ale statului in cadrul bugetului public. 274. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor intre verigile sistemului bugetului consolidat al Romaniei. 275. Rolul impozitelor si taxelor locale in constituirea veniturilor unitatilor administrativteritoriale. 276. Bugetul de stat al Romaniei principalul plan financiar al statului la nivel central. 277. Cheltuielile publice: nivel, destinatie si continut economic; optiuni si prioritati; eficienta si eficacitate. 278. Sistemul fiscal al Romaniei: caracterizare generala, posibilitati de perfectionare. 279. Impozitele directe: structura, efecte economice si sociale. 280. Impozitele pe consum: reglementari actuale si masuri de armonizare cu legislatia Uniunii Europene. 281. Rolul sistemului fiscal in perioada de tranzitie. 282. Rolul impozitelor indirecte in etapa actuala de dezvoltare. 283. Presiunea fiscala si implicatiile economice si sociale ale acesteia. 284. Analiza constituirii veniturilor si repartizarii cheltuielilor publice din Romania in perioada actuala. 285. Analiza veniturilor fiscale ale Romaniei: structura, cuantum, evolutie (buget consolidat). 286. Analiza impozitelor directe in Romania, in perioada de tranzitie. 287. Controlul incasarii veniturilor proprii la nivelul administratiei publice locale. 288. Controlul cheltuirii banului public la nivelul administratiei publice locale. 289. Analiza comparativa a impozitelor directe si indirecte la nivelul bugetului de stat in Romania in perioada de tranzitie. 290. Analiza si controlul realizarii veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat. 291. Posibilitati de perfectionare a gradului de colectare a impozitelor si taxelor 292. Disciplina fiscala in Romania intre deziderat si realitate 293. Politica privind formarea resurselor financiare publice la nivelul administratiilor locale in perioada de tranzitie. 294. Tendinte structurale in dinamica bugetului de stat; 295. Sistemul cheltuielilor publice in Romania; 296. Imprumuturile de stat si datoria publica in Romania; 297. Parghiile economico-financiare ca mijloc de interventie a statului in domeniul economic; 298. Institutiile fundamentale ale statului si rolul lor in politica bugetara; 299. Evolutia deficitului bugetar in Romania si metodele de acoperire a acestuia 300. Analiza cheltuielilor publice pentru actiuni social-culturale in Romania; 301. Particularitati ale bugetelor locale; 302. Formarea si gestionarea datoriei publice in Romania; 303. Rolul Trezoreriei Statului in Romania; 304. Constituirea fondurilor financiare publice in Romania; 305. Incidenta impozitelor asupra bunastarii sociale; 306. Evaziunea fiscala si piata neagra; 307. Politica actuala a Uniunii Europene privind impozitele directe; 308. Studiu privind impozitele directe percepute in prezent in Romania; 309. Rolul impozitelor directe in formarea veniturilor publice; 310. Politica actuala a Uniunii Europene privind impozitele indirecte; 311. Analiza impozitelor indirecte percepute in Romania; 312. Sistemul fiscal romanesc cai si modalitati de perfectionare; 313. Comparatia intre imprumuturi si impozite ca modalitati de formare a resurselor financiare publice; 314. Analiza datoriei publice in Romania in perioada de tranzitie; 315. Incidenta impozitarii asupra echilibrului bugetar; 316. Impozitele locale surse de venituri ale administratiilor locale; 317. Eficienta utilizarii resurselor la nivelul autoritatilor locale; 318. Evolutia cheltuielilor bugetare, a veniturilor bugetare si corelatiile dintre acestea; 319. Corelatia inflatie deficit bugetar; 320. Datoria externa a Romaniei concept, indicatori de monitorizare si evaluare; 321. Rolul impozitelor si taxelor in asigurarea resurselor financiare ale statului; 322. Presiunea fiscala si efectele sale; 323. Mecanismul de constituire si utilizare a resurselor financiare publice; 324. Sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei Statului in Romania; 325. Politica si mecanismul de finantare a deficitului bugetar; 326. Aspecte privind impozitele indirecte in tari dezvoltate; 327. Rolul si locul impozitelor in economie; 328. Fiscalitatea functii, principii si teorii privind impozitele; 329. Analiza veniturilor si cheltuielilor publice in Romania in perioada de tranzitie la economia cu piata concurentiala; 330. Dubla impunere juridica internationala efecte si metode de evitare a acesteia; 331. Politici fiscale si bugetare pentru relansarea cresterii economice nationale.

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: 1 - 2 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Cluj Napoca, Iasi, Pitesti, Ploiesti
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-03-05 00:00:00