studentie.ro  » universitar » cursuri » Manual de curs: Finante

Manual de curs: Finante

Publicat: 24 Mai 2014 | Vizualizari: 1850

Disciplina Finante este inscrisa in planul de invatamant in cadrul disciplinelor fundamentale, scopul parcurgerii acesteia fiind intelegerea proceselor si fenomenelor financiare atat la nivelul agentului economic, cat si la nivel macroeconomic prin insusirea de catre studenti a notiunilor de baza privind finantele.

Interesul pentru intelegerea proceselor si fenomenelor financiare este unul fundamental deoarece vizeaza problema formarii resurselor financiare de sustinere a activitatii la orice nivel (de la cel individual, la cel al agentilor economici sau la cel al statului), problema gestionarii si multiplicarii acestor resurse si problema utilizarii lor cu cel mai mare efect.

Cunostintele dobandite in urma parcurgerii acestei discipline sunt absolut necesare in exercitarea profesiei de economist si reprezinta baza disciplinelor de specialitate cuprinse in programa urmatoarelor semestre de studii ale ciclului de licenta si, apoi, de masterat.


Obiectivele cursului

Cursul isi propune sa prezinte studentilor o serie de aspecte teoretice si practice privind finantele, pornind de la bazele conceptuale cu care opereaza aceasta activitate. Obiectivul general al studiului disciplinei este cel al insusirii „vocabularului” general al finantelor. Pentru atingerea obiectivului general se vor indeplini urmatoarele obiective specifice:
- dobandirea cunostintelor generale privind finantele publice si finantele firmei
- dezvoltarea capacitatii studentilor de a opera teoretic si practic cu aceste cunostinte.
Competente conferite
Dupa parcurgerea acestui curs, studentul va dobandi urmatoarele competente generale si specifice:

1. Cunoastere si intelegere (cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice disciplinei)
- cunoasterea vocabularului general al finantelor
- capacitatea de a utiliza notiunile invatate la locul si in contextul potrivit

2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si a continuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
- cunoasterea cadrului general al finantelor publice si al finantelor firmei
- intelegerea proceselor si fluxurilor financiare si ale componentelor acestora

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activitatilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare)
- capacitatea de a transpune in practica cunostiintele dobandite in cadrul cursului
- cunoasterea metodelor de impunere fiscala, de colectare a veniturilor bugetare si de realizare a cheltuielilor bugetare
- abilitatea de a intocmi un tablou de finantare-creditare, o situatie a fluxurilor de numerar
- cunoasterea modului de evaluare a echilibrului financiar al firmei si de calcul a principalilor indicatori economico-financiare de apreciere a activitatii firmei
- abilitatea de utilizare a echipamentelor informatice in executarea lucrarilor specifice domeniului finantelor

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul stiintific / cultivarea unui mediu stiintific centrat pe valori si relatii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice / valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile stiintifice / implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea inovatiilor stiintifice)
- acuratetea gandirii financiare
- fermitatea utilizarii notiunilor generale specifice finatelor


Resurse si mijloace de lucru

Cursul dispune de manual scris, supus studiului individual al studentilor, precum si de material publicat pe Internet sub forma de sinteze, teste de autoevaluare, studii de caz, aplicatii, necesare intregirii cunostintelor practice si teoretice in domeniul studiat. In timpul convocarilor, in prezentarea cursului sunt folosite echipamente audio-vizuale, metode interactive si participative de antrenare a studentilor pentru conceptualizarea si vizualizarea practica a notiunilor predate.

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: Confidential
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-03-04 00:00:00