studentie.ro  » postuniversitar » doctorate » DOCTORAT 2008 FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE - SNSPA

DOCTORAT 2008 FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE - SNSPA

Publicat: 21 Aug 2008 | Vizualizari: 2893

M E T O D O L O G I E
privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii doctorale pentru anul
universitar 2008 - 2009 (invatamant de zi si fara frecventa)

1. Calendarul admiterii

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2008-2009:
sesiunea septembrie:
- inscrierea candidatilor: 8 - 20 septembrie;
- test de competenta lingvistica: 22 septembrie 2008
- selectia candidatilor : 23 septembrie 2008;
- contestatii: 23 septembrie 2008;
- afisarea rezultatelor: 24 septembrie
2. Domeniul
Admiterea la studii universitare de doctorat se organizeaza in domeniul Stiinte ale Comunicarii
3. Forma de studii si locurile la doctorat
Studiile universitare de doctorat se organizeaza in doua forme de invatamant: cu frecventa si fara frecventa.
La forma de doctorat cu frecventa se organizeaza admitere, in conditiile legii, atat pe locuri finantate de la bugetul de stat, cat si pe locuri cu taxa, iar la forma de doctorat fara frecventa doar pe locuri cu taxa.
2.. INSCRIEREA CANDIDATIILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
La colocviul de admitere se pot prezenta absolventii invatamantului universitar de lunga durata cu diploma de licenta si diploma de mater/studii aprofundate (cu exceptia promotiilor anterioare anului 2003).
Cetatenii altor state se pot inscrie la admiterea la doctorat in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Candidatii care au facut studiile in strainatate vor prezenta la inscriere traducerea legalizata a diplomei obtinute, precum si echivalarea acesteia de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Se pot inscrie pentru a sustine examenul de admitere la doctorat, doar candidatii care au un calificativ general echivalent unei medii de 8.00 pe durata studiilor de licenta si de masterat.
Calitatea de doctorand se dobandeste prin reusita la concursul de admitere la doctorat si
inceteaza, fie odata cu sustinerea tezei de doctorat, fie la obtinerea Certificatului pentru Programul de pregatire universitara avansata neurmata de continuarea studiilor doctorale, fie in momentul exmatricularii sau al retragerii.
2. Continutul dosarului de inscriere:
- fisa de inscriere tip, in care se vor mentiona optiunile pentru tutore;
- curriculum vitae;
- lista lucrarilor stiintifice ale candidatului;
- propunerea unui proiect de cercetare (in scris, minimum 10 pagini) in concordanta cu domeniul indrumatorului stiintific, cu justificarea importantei acesteia;
- o lista bibliografica cuprinzatoare privind tema propusa pe baza careia sa se poata desfasura colocviul;
- un capitol (cu notele si bibliografia aferente) din lucrarea de licenta sau dizertatia de master sau un studiu de specialitate publicat
- atestat de cunoastere a unei limbi straine, eliberat de catre Catedra de limbi straine, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA, exceptie fac cei care au absolvit o specializare simpla sau dubla, in titulatura careia apare o limba straina, a unei facultati aprobate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internationale recunoscute. Cei care nu au acest atestat vor sustine un test de competenta lingvistica, proba fiind eliminatorie.
- copie legalizata dupa certificatul de nastere;
- copie legalizata dupa certificatul de casatorie / de schimbare a numelui, daca este cazul;
- copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
- copie legalizata dupa diploma de licenta si foaia matricola;
- copie legalizata dupa diploma de masterat sau un act echivalent si foaia matricola (pentru absolventii de masterat din anul universitar curent, adeverinta de absolvire si foaia matricola in original);
- chitanta de achitare a taxei de inscriere.
Cuantumul taxei de inscriere la admitere este 200 RON.
Taxa de inscriere nu se restituie.
Declaratiile false sau uzul de fals al oricarui document din dosarul de admitere atrag
eliminarea din concursul de admitere si aplicarea dispozitiilor prevazute in Codul Penal.
IV. EXAMENUL DE ADMITERE
Admiterea la doctorat va consta in:
- examen de competenta lingvistica pentru limba engleza sau franceza
- evaluarea de catre comisie a proiectului de cercetare propus de candidat
- evaluarea de catre comisie a CV-ului profesional al candidatului
- evaluarea de catre comisie a unui capitol (cu notele si bibliografia aferente) din lucrarea de licenta sau dizertatia de master sau a unui studiu de specialitate publicat, care va fi inclus in dosarul de inscriere
- colocviu pe baza a cinci dintre lucrarile indicate in bibliografia pentru admitere, la alegerea fiecarui candidat.
IV. REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII SI INMATRICULAREA DOCTORANZILOR
Candidatii care au obtinut media de admitere de minimum 8.00 vor fi declarati reusiti in
limita numarului de locuri existente pe forme de invatamant, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere.
In cazul in care candidati cu medii egale nu pot fi declarati toti admisi pe locurile existente, se vor aplica criterii de departajare.
Candidatii declarati admisi in baza rezultatelor admiterii sunt inmatriculati, pentru anul
universitar 2008/2009, prin Ordin al Rectorului SNSPA.
Listele cuprinzand candidatii admisi si respinsi vor fi afisate.
Candidatii declarati admisi vor achita taxa de inmatriculare.
BIBLIOGRAFIE
1. Alina Bargaoanu, Tirania actualitatii. O introducere in istoria si teoria stirilor Tritonic, Bucuresti, 2006
2. Camelia Beciu, Comunicare politica, Editura Comunicare.ro, 2002
3. C.J. Bertrand (ed), Introducere in presa scrisa si vorbita, Polirom, Iasi, 2001
4. Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg, Relatiile eficiente cu mass-media , Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2003
5. Dumitru Bortun, Bazele epistemologice ale comunicarii, Ars Docendi, Bucuresti, 2002.
6. Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea, Comunicarea nonverbala: gesturile si postura, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2005
7. Ion Chiciudean, Bogdan-Alexandru Halic, Imagologie. Imagologie istorica, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2003
8. James K. McCollum, Cristian Silviu Banacu, Management de proiect. O abordare practica , Editura Universitara, Bucuresti, 2007
9. Cristina Coman, Relatiile publice si mass-media , Editura Polirom, Iasi, 2004.
10. J.J. Van Cuillenburg, Stiinta comunicarii, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1998
11. Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, Teorii ale comunicarii de masa, Editura Polirom, Iasi, 1999.
12. Paul Dobrescu, Geopolitica , Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004.
13. Paul Dobrescu, Alina Bargaoanu, Nicoleta Corbu, Istoria comunicarii, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2007
14. Paul Dobrescu, Alina Bargaoanu, Mass media si societatea, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2003
15. Eco Umberto, O teorie a semioticii, Meridiane Bucuresti, 2003.
16. Roland Gareis, Happy Projects , Editura ASE, Bucuresti 2007.
17. Grigore Georgiu, Filosofia culturii. Cultura si comunicare, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004
18. Jacques Gerstle, Comunicarea politica, Editura Institutul European, Bucuresti, 2002.
19. Anthony Giddens, Sociologie, All, Bucuresti, 2000
20. Dorina Gutu, New Media, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007
21. Jurgen Habermas, Sfera publica si transformarea ei structurala, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2005
22. Dumitru Iacob, Diana Cismaru, Organizatia inteligenta-zece teme de managementul organizatiilor , Editura comunicare.ro, Bucuresti, 2003;
23. Klinkenberg, Jean-Marie, Initiere in semiotica generala, Iasi, Institutul European, Iasi, 2004.
24. B. Miége, Societatea cucerita de comunicare, Polirom, Iasi, 2000
25. Richard Newton, Managerul de proiect. Maiestrie in livrarea proiectelor , Editura Codecs, Bucuresti, 2006.
26. Elisabeth Noelle-Neumann, Spirala tacerii. Opinia publica - invelisul nostru social, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004
27. Denis Mc Quail, Comunicarea, Institutul European, Iasi, 1999
28. Denis McQuail, Sven Windahl, Modele ale comunicarii pentru studiul comunicarii de masa , Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004.
29. Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg, Totul despre relatiile publice, Editura Polirom, Iasi, 2003.
30. Isabelle Pailliart (ed), Spatiul public si comunicarea, Polirom, Iasi, 2002
31. Remus Pricopie, Relatii publice: evolutie si perspective, Tritonic, Bucuresti, 2005
32. Michael Regester, Judy Larkin, Managementul crizelor si al situatiilor de risc, Editura Comunicare.ro, Bucuresti 2003.
33. Constantin Schifirnet, Formele fara fond, un brand romanesc, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2007
34. Constantin Schifirnet, Sociologie, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004
35. Stefan Stanciu, Mihaela Ionescu, Cultura si comportament organizational, Editura comunicare.ro, Bucuresti, 2005
36. Werner J. Severin, James W. Tankard Jr., Perspective asupra teoriilor comunicarii de masa , Editura Polirom, Iasi, 2004.
Inscrieri si informatii la Biroul Doctorate al SNSPA
Mihaela Picioroaga, tel. 3180887/int.1107, e-mail: mihaelap@gmail.com

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 2 - 3 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2022-11-28 00:00:00 - 2022-12-22 00:00:00